Klæbu Musikkorps

Stiftet 29. mai 1931

 

 

 

"Musikkinnspillinger av Klæbu Musikkorps - 2009 og 2010."

 

   -  Sousa Scramble

   -  Månemannen

   -  Bruremarsj frå Beiarn

   -  Free World Fantasy

   -  Swinging Saxes